Zadanie 19. (1p) – styczeń 2019


Dana jest prosta o równaniu $$-2x-4y+3=0$$. Wskaż równanie prostej, która jest do niej równoległa i przechodzi przez punkt $$P=(0,-2)$$.

  • $$y=\frac{1}{2}x-2$$
  • $$y=-\frac{1}{2}x+2$$
  • $$y=2x-2$$
  • $$y=-\frac{1}{2}x-2$$

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *