Zadanie 32. (5p) – styczeń 2019


W trójkącie równoramiennym $$ABC$$ dane są wierzchołki podstawy $$A=(2,1)$$ i $$B=(6,5)$$ oraz wysokość $$|CD|=\frac{7\sqrt2}{2}$$. Oblicz współrzędne wierzchołka $$C$$, jeżeli wiadomo, że obie te współrzędne są dodatnie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *