Zadanie 32. (5p) – maj 2018


W układzie współrzędnych punkty $$A=(4,3)$$ i $$B=(10,5)$$ są wierzchołkami trójkąta $$ABC$$. Wierzchołek $$C$$ leży na prostej o równaniu $$y=2x+3$$. Oblicz współrzędne punktu $$C$$, dla którego kąt $$ABC$$ jest prosty.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *