Zadanie 33. (4p) – maj 2018


Dane są dwa zbiory: $$A=\{100, 200, 300, 400, 500, 600, 700\}$$ i $$B=\{10,11,12,13,14,15,16\}$$. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *