Zadanie 18. (1p) – maj 2017


Na rysunku przedstawiona jest prosta $$k$$, przechodząca przez punkt $$A=(2,-3)$$ i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt $$\alpha$$ nachylenia tej prostej do osi $$Ox$$.

Zatem

  • $$tg\alpha=-\frac{2}{3}$$
  • $$tg\alpha=-\frac{3}{2}$$
  • $$tg\alpha=\frac{2}{3}$$
  • $$tg\alpha=\frac{3}{2}$$

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *