Zadanie 25. (1p) – maj 2017


Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech $$A$$ oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia $$A$$ jest równe

  • $$\frac{1}{4}$$
  • $$\frac{1}{3}$$
  • $$\frac{1}{8}$$
  • $$\frac{1}{6}$$

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *