Zadanie 32. (5p) – maj 2017


Dane są punkty $$A=(-4,0)$$ i $$M=(2,9)$$ oraz prosta $$k$$ o równaniu $$y=-2x+10$$. Wierzchołek $$B$$ trójkąta $$ABC$$ to punkt przecięcia prostej $$k$$ z osią $$Ox$$ układu współrzędnych, a wierzchołek $$C$$ jest punktem przecięcia prostej $$k$$ z prostą $$AM$$. Oblicz pole trójkąta $$ABC$$.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *