Zadanie 29. (2p) – czerwiec 2018


Dany jest prostokąt $$ABCD$$. Na boku $$CD$$ tego prostokąta wybrano taki punkt $$E$$, że $$|EC|=2|DE|$$, a na boku $$AB$$ wybrano taki punkt $$F$$, że $$|BF|=|DE|$$. Niech $$P$$ oznacza punkt przecięcia prostej $$EF$$ z prostą $$BC$$ (zobacz rysunek). Wykaż, że trójkąty $$AED$$ i $$FPB$$ są przystające.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *