Zadanie 33. (4p) – czerwiec 2018


W ciągu arytmetycznym $$(a_{n})$$, określonym dla liczb naturalnych $$n≥1$$, wyraz szósty jest liczbą dwa razy większą od wyrazu piątego, a suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa $$S_{10}=\frac{15}{4}$$. Oblicz wyraz pierwszy oraz różnicę tego ciągu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *