Zadanie 14. (1p) – czerwiec 2018


Dany jest ciąg arytmetyczny $$(a_{n})$$ określony wzorem $$a_{n}=16-\frac{1}{2}n$$ dla każdej liczby całkowitej $$n\geq 1$$. Różnica r tego ciągu jest równa

  • $$r=-16$$
  • $$r=-\frac{1}{2}$$
  • $$r=-\frac{1}{32}$$
  • $$r=15\frac{1}{2}$$

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *