Zadanie 13. (1p) – czerwiec 2018


Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego $$(a_{n})$$ określonego dla $$n ≥1$$ są dodatnie i $$3a_{2}=2a_{3}$$. Stąd wynika, że iloraz $$q$$ tego ciągu jest równy

  • $$q=\frac{2}{3}$$
  • $$q=\frac{3}{2}$$
  • $$q=6$$
  • $$q=5$$

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *