Zadanie 34. (4p) – czerwiec 2018


Punkty $$A=(-1,1)$$ i $$C=(1,9)$$ są wierzchołkami trójkąta równoramiennego $$ABC$$, w którym $$|AC|=|BC|$$. Podstawa $$AB$$ tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu $$y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$$. Oblicz współrzędne wierzchołka $$B$$ tego trójkąta.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *