Zadanie 145.


Dany jest ciąg arytmetyczny $$(a_{n})$$, w którym $$a_{3}=15$$ i $$a_{11}=-17$$. Oblicz $$a_{1}$$ i różnicę tego ciągu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *