Dany jest okrąg o środku $$S$$. Punkty $$K, L$$ i $$M$$ leżą na tym okręgu. Na łuku $$KL$$ tego okręgu są oparte kąty $$KSL$$ i $$KML$$ (zobacz rysunek), których miary $$\alpha$$ i $$\beta$$ spełniają warunek $$\alpha+\beta=111^{\circ}$$. Wynika stąd, że

  • $$\alpha=74^{\circ}$$
  • $$\alpha=76^{\circ}$$
  • $$\alpha=70^{\circ}$$
  • $$\alpha=72^{\circ}$$
(więcej…)