Funkcja liniowa $$f$$ określona jest wzorem $$f(x)=\frac{1}{3}x-1$$ , dla wszystkich liczb rzeczywistych $$x$$. Wskaż zdanie prawdziwe.

  • Funkcja $$f$$ jest malejąca i jej wykres przecina oś $$Oy$$ w punkcie $$P=(0,\frac{1}{3}).$$
  • Funkcja $$f$$ jest malejąca i jej wykres przecina oś $$Oy$$ w punkcie $$P=(0,-1).$$
  • Funkcja $$f$$ jest rosnąca i jej wykres przecina oś $$Oy$$ w punkcie $$P=(0,\frac{1}{3}).$$
  • Funkcja $$f$$ jest rosnąca i jej wykres przecina oś $$Oy$$ w punkcie $$P=(0,-1).$$
(więcej…)